*בעל האתר או מי מטעמו מספק חולצות ומוצרים נוספים מודפסים בהזמנה אישית
כך שאין החזר מוצרים מודפסים, ואין מטבע הדברים החזר כספי.

*איחור באספקה מסיבה כלשהי לא יגרור פיצוי ללקוח

*עלות משלוח מוצרים הינו על פי משקל וגודל חבילה ויתואם בים הלקוח לבין הספק או מי מטעמו
*מוצרים טקסטיל מודפסים מיועדים לכביסה בטמפ של 40 מעלות צלזיוס במכונת כביסה בייתית.
לא במכונת כביסה תעשייתית וכן לא בכביסה בהרתחה.

* צבעי בד וכן צבעי הדפסה הם לא קבועים הם לא פורמט פנטון הם נתונים לשינויים בין מנה ייצור אחת לאחת אחרת
כך שאין התחייבות לדיוק בצבעים.

*התשלום על מוצרים מודפסים הינו מראש בכרטיס אשראי וכן בהעברה בנקאית כן אפשרי לשלם גם במזומן.

*אין להעתיק תכנים מאתר זה

*באתר עלעל חולצות מודפסות נעשה שימוש בעוגיות לצרכי האתר, נתונים אלו לא מועברים לצד שלישי.